cz en de pl ru

Penzion Diana
Teplice nad Bečvou 42
753 01 Hranice
Tel: +420 581 608 427


fb

Tipy na výlety

Hrad Helfštýn

Helfštýn je vzdálen asi 4 km od Lipníka nad Bečvou. Hrad je umístěn na kopci v zalesněné krajině, je však snadno dostupný silnicí k parkovišti 100 m od vstupní brány. V současné době je Helfštýn kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. [www.helfstyn.cz]

f f
 

Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou

fZbrašovské aragonitové jeskyně se nacházejí v údolí řeky v Teplicích nad Bečvou. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14°C. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky "Hranická propast". f

 

Hranická propast

Nejhlubší propast v České republice. Potvrzeno je zatím 274,5 m, ale o skutečné hloubce se vědci zatím pouze dohadují. Na vzniku propasti se podílely termální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Místo je dostupné po naučné stezce v národní rezervaci Hůrka u Hranic.

f f
 

Hrad a zámek Úsov

fLovecko-lesnické muzeum - expozice naší zvířeny i africké zvěře. [www.pruvodce.com/usov]

 

Státní hrad Bouzov

Původně gotický hrad z poč. 14. stol. V 15. stol. zvětšeno a zesíleno opevnění, v 16. a 17. stol. postupně přeměněn na obytné sídlo. Od 18. stol. hrad chátral. Na přelomu 19. a 20. stol. přestavěn v romantickém slohu arcivévodou Evženem Habsburským na letní sídlo. U hradu park. Hrad patří k našim nejkrásnějším a nejmladším stavbám. Při pohledu na něj by nikdo nemohl tvrdit, že stavbě je pouze cca 100 let. Svým pojetím jde o dokonalý středověký hrad, uvnitř vybavený nejvyšším soudobým komfortem. [www.hrad-bouzov.cz]

f f
 

Valašské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm

Expozice Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dědina - pořádání různých akcí a jarmarků. [www.vmp.cz]

f f
 

Zámek Přerov

Zámek stojí na místě původního zemského hradu, vystavěného v polovině 11.století za Břetislava I. Za Pernštejnů v 70. letech 16. století došlo k přestavbě hradu na renesanční zámek s čtvercovou dispozicí a vnitřním dvorem. Zámek byl tehdy ze tří stran obklopen suchým příkopem. Nynější podobu získal zámek za Žerotínů, při přestavbě v letech 1612-1615. Od roku 1930 zde sídlí Muzeum Komenského. Muzeum bylo založeno již v roce 1888 Františkem Slaměníkem. Výstavní expozice zahrnují národopis Hané a Záhoří, dějiny boje za samostatnost a demokracii a archeologii Přerovska. Ve dvou podlažích zámecké věže je umístěno 23 historických zvonů, a z jejího vrcholu je krásný rozhled na město a okolí. Věž byla při rekonstrukci v letech 1997 - 1998 fdostavěna a zastřešena. Na zámeckém nádvoří a ve víceúčelovém výstavním sále jsou pořádány koncerty a jiné kulturní programy. f[www.mu-prerov.cz]

 

Kroměříž

fMěsto Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Město, vstřebávajíc pokrok a přispívajíc k němu vlastním úsilím, stalo se centrem duchovní kultury a umění. Jeho místo v kultuře a způsobu života má obdobný charakter jako jeho umístění v krajině: je středem do všech stran otevřeným.
Zajímavé místa v Kroměříži - Arcibiskupský zámek a Galerie (originál obrazu od Tizziana), Podzámecká zahrada, Květná zahrada, Muzeum Maxe Švabinského, Arcibiskupské vinné sklepy, Biskupská mincovna, aj. Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl právem zařazen od roku 1995 mezi Národní kulturní památky České republiky a od prosince 1998 zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO. Je dokladem odpovědné péče a vztahu obyvatel k dědictví a památkám, vytvořeným nejen pro současnost, ale i pro budoucnost. [www.mesto-kromeriz.cz]

f f f f

 

Olomouc

f Olomouc (102 tisíc obyvatel) patří mezi nejvýznamnější centra v České republice. Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a podnikatele. [www.olomouc.cz]

 

ZOO Svatý kopeček u Olomouce

f f [zoo.olomouc.com]

 

Zoologická zahrada a zámek Lešná - Zlín

f f [www.zoolesna.cz]

 

Pustevny

f f